VÄLKOMMEN

Till Toetapping Linedancers

Som medlem i

Toe Tapping Linedancers

får du 10% när du köper dansskor på

dansskor.se

Drogpolicy Toetapping Linedancers

 

Toetapping Linedancers har en rök- och alkoholfri lokal i Brännöparken.

 

Rökning hänvisas till avsedd plats utanför lokalen.

I samband med fester som föreningen anordnar, serveras inte alkohol till ungdomar under 18.Föreningens styrelse följer upp och utvärderar användandet av policyn.

ToeTapping Linedancers är en ideell förening som håller kurser.

 

P.G.A Aviserade hyreshöjning

kommer vi att flytta ur de gamla lokalerna och istället börja på Brännöfolkets park.

 

 

Kursavgifter

 

500:- /termin (12ggr) (502:- via Swish ) (medlemsavgift ingår)

 

Skolungdomar /Pensionärer: 300:- /termin (302:- via swish) (medlems avgift ingår)

 

Medlemsavgift 100 kr/ termin (102:- via swish)

 

Går du två kurser betalar du halva priset på den ena.

 

Kursavgift betalas in på Swedbank BG 229-2068

Eller med swish på nr 123 113 30 40 (2:- avgift per swishbetalning)

Lägg på den kursavgift som betalas in via svisch

 

Kontakt

 

Mobil: Sussann Wibäck 070-3771114

E-post: sussann.w@toetapping.se

 

 

 

 

 

Länkar:

 

Best of the West Line Dancers

Copperknob

Linedansskor.se

Brännöparken

 

 

 

I samarbete med ABF

 

Uppdaterad: 20180116

 

 

 

 

Besök